Buğday ve arpa üreticilerine dayanak ödemesi yapılacak

Buğday eseri için kilogram başına 1 TL, arpa eseri için kilogram başına 0,50 TL Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi dayanağı ödemesi yapılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yer aldı.

Kilogram başına fiyatlar açıklandı

Karara nazaran, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri eserlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım evrakı ile belgelendiren çiftçilere, 5488 sayılı Kanunun 19 uncu hususunun (g) bendi kararları kapsamında buğday eseri için kilogram başına 1 TL, arpa eseri için kilogram başına 0,50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenecek.

2022 yılında üretilerek satışı yapılan takviyeye temel eserlere, ziraî datalar ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne nazaran belirlenen randıman kıymetlerinin azamî iki katma kadar ve alım satım dokümanında yer alan ölçü temel alınarak destekleme ödemesi yapılacak.

Alım satım evrakları dikkate alınacak

Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek öbür dayanaklardan de faydalandırılacak.

Bu destekleme ödemesinde, 6/6/2022 ile 1/9/2022 tarihleri ortasında TMO’ya eser satışlarım gösteren alım satım dokümanları dikkate alınacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilere uyarı

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin en geç 1/9/2022 tarihine kadar eserlerini TMO’ya satarak bu kararın yayımı tarihinden itibaren 16/9/2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım evrakları ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

Bu karar kapsamındaki desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

5488 sayılı kanunun 23’üncü hususu mucibince haklarında beş yıl müddetle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları tarafında karar verilenler, bu Kararda yer alan detekeleme ödemesinden faydalanamayacak.

Öte yandan, 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan lakin ürettikleri eserlerini TMO’ya satmayanlar için bu kararda belirtilen destekleme ödemeleri yapılmayacak.

Yorum yapın