Deniz taşımacılığına teşvik Resmi Gazete’de: Her 10 mile 2 dolar

Her 10 deniz mili için, Türk bayraklı gemilerin sahibine, taşıdığı kara yolu römorku, yarı römork ve tanker gibi yük birimi başına 2 dolar karşılığı Türk Lirası ödeme yapılacak.

Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını amaçlıyor.

Buna göre geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk bayraklı gemilerin donatımına taşıdığı yük birimi (römork, yarı römork, tanker) başına 2 dolar karşılığı Türk Lirası ile ödeme yapılacak. Mesafenin 20 milin altında olması halinde yük birimi başına 20 dolar ödenecek.

Mevcut hatlar yararlanamayacak

Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen tüzel kişi gemi sahibi ve işleticilerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ana sözleşmede deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması gerekiyor. Ayrıca gemi üzerinde sefere engel olacak sabıka kaydı ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası örgütler tarafından alınmış yaptırım kararının olmaması şartı da aranacak.

Mevcut hatlara ve bu hatların devamı niteliğinde kurulan hatlara Düzenle Sefer Desteği verilmeyecek. Ancak mevcut hatlar için aylık sefer sayısını yüzde 50 artırılması halinde, destekten yararlanılabilecek. Yeni hatlarda ayda asgari dört sefer zorunluluğu bulunurken, destek belgesi her bir gemi için iki yıl süre için düzenlenecek. Doğal afet dahil, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın sefere başlanmaması veya programa uyulmaması halinde, desteğe ilişkin belge iptal edilecek.

Destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanacak.

Ağırlıklı olarak Karadeniz’deki taşımacılığı kapsayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Temmuz’da yayımlanan röportajında, Ro Ro taşımacılığına yönelik destek hazırlığında olduklarını belirtirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ro-Ro ile ilgili araç başına teşvik vermenin hazırlıklarını yapıyoruz karayoluna talebi azaltmak için. Baya şekillendi, parasal teşvik vereceğiz. Son aşamaya getirdik. Özellikle daha aktif olmak için Karadeniz tarafında bunu kullanacağız”

Yorum yapın